قوانین و مقررات

قوانین و مقررات سایت

1.کلیه فایل های این فروشگاه سالم و تست شده می باشند

2.اگر فایلی بعد از پرداخت هزینه قابل دانلود نباشد کلیه هزینه به طور تمام و کمال در عرض 24 ساعت به حساب خریدار عودت داده می شود.

3.اگر فایل خریداری شده مغایر با توضیحات مندرج در سایت باشد هزینه خریدار به طور کامل تا 24 ساعت عودت داده می شود.

4.اگر فایل دانلود شده معیوب بوده و یا مشکلی در انزیپ فایل وجود داشته باشد.هزینه خریدار به طور کامل تا 24 ساعت عودت داده می شود.

5.لطفا به عنوان و توضیحات ارائه شده برای هر فایل دقت فرمایید تا خرید اشتباهی در این زمینه صورت نگیرد .فروشگاه هیچ تعهدی مبنی بر خرید اشتباهی فایل را نمی پذیرد.